zilla Parishad Bharti 2023 जिल्हा परिषद मेगा भरती 2023


महाराष्ट्र राज्याच्या zilla Parishad Bharti 2023 आरोग्य विभाग अंतर्गत विविध पदाच्या जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत तरी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी अर्ज करावयाचे आहेत एकूण 18641 प्लस जागासाठी भरती आहे .आहेत त्यामध्ये 28 पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत अर्ज हा दिनांक 25 ऑगस्ट 2023 च्या अगोदर करावयाचा आहे.

एकूण जागा 18641

 (पद) zilla Parishad Bharti 2023

 1. आरोग्य पर्यवेक्षक
 2. आरोग्य सेवक पुरुष
 3. आरोग्य सेवक महिला
 4. औषध निर्माण अधिकारी
 5. कंत्राटी ग्रामसेवक
 6. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य
 7. कनिष्ठ अभियंता विद्युत
 8. कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी
 9. कनिष्ठ आरेखक
 10. कनिष्ठ यांत्रिकी
 11. कनिष्ठ लेखाधिकारी
 12. कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक
 13. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा
 14. तारतंत्री
 15. जोडारी
 16.  पर्यवेक्षिका
 17. पशुधन पर्यवेक्षक
 18. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
 19. यांत्रिकी
 20. रिंगमन
 21. वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक
 22. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा
 23. विस्तार अधिकारी कृषी
 24. विस्तार अधिकारी सांख्यिकी
 25. विस्तार अधिकारी पंचायत
 26. विस्तार अधिकारी शिक्षण
 27. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक बांधकाम  पाटबंधारे
 28. लघु लेखक उच्चश्रेणी

 

शैक्षणिक पात्रता

zilla Parishad Bharti 2023

1. आरोग्य पर्यवेक्षक या पदासाठी उमेदवार विज्ञान शाखेतील पदवी, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी असणारा बारा महिन्याचा कोर्स केलेला असावा.

2. आरोग्य सेवक पुरुष या पदासाठी उमेदवार 10 वी  उत्तीर्ण असावा.

3. आरोग्य सेवक महिला या पदासाठी उमेदवार सहाय्यकारी प्रस्ताविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये नोंद असणारा असावा.

4. औषध निर्माण अधिकारी या पदासाठी उमेदवार D.PHARM  किंवा B PHARM केलेला असावा.

5. कंत्राटी ग्रामसेवक या पदासाठी उमेदवार 60% गुणासह बारावी उत्तीर्ण असावा व अभियांत्रिकी डिप्लोमा किंवा बी डब्ल्यू एस किंवा कृषी डिप्लोमा उत्तीर्ण असावा.

6. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदासाठी उमेदवार स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण असावा.

7. कनिष्ठ अभियंता विद्युत या पदासाठी उमेदवार विद्युत अभियांत्रिकी पदवी किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण असावा.

8. कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी या पदासाठी उमेदवार यांत्रिकी अभियांत्रिक ी पदवी किंवा डिप्लोमा उत्तीर्ण असावा.

9. कनिष्ठ आरेखक या पदासाठी उमेदवार दहावी उत्तीर्ण असावा किंवा स्थापत्य आरेखक कोर्स केलेला असावा.

10. कनिष्ठ यांत्रिकी या पदासाठी उमेदवार तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या यांत्रिकी विषयातील कोर्स व त्याला पाच वर्ष अनुभव असावा.

11. कनिष्ठ लेखा अधिकारी या पदासाठी उमेदवार पदवीधर व त्याला पाच वर्षाचा अनुभव असावा.

12. कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक या पदासाठी उमेदवार दहावी उत्तीर्ण असावा व त्याने मराठी व इंग्रजी टंकलेखक 30 शब्द प्रति मिनिट असावा.

13. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या पदासाठी उमेदवार दहावी उत्तीर्ण असावा व मराठी टंकलेखन 30 शब्द प्रति मिनिट असावा.

14. तारतंत्री या पदासाठी उमेदवार तारतंत्री प्रमाणपत्र धारण केलेला असावा.

15. जोडारी या पदासाठी उमेदवार चौथी उत्तीर्ण व त्याला दोन वर्षाचा अनुभव असावा.

16. पर्यवेक्षिका या पदासाठी उमेदवार समाजशास्त्र  गृह विभाग शिक्षण बालविकास पोषण पदवी यापैकी एक धारण केलेला असावा.

17. पशुधन पर्यवेक्षक या पदासाठी उमेदवार पशुवैद्य शास्त्रातील पदवी किंवा समतोल्य पात्रता धारण केलेला असावा.

18. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदासाठी उमेदवार भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र जीवशास्त्र प्राणीशास्त्र मायक्रोबायोलॉजी यापैकी एक पदवी धारण केलेला असावा.

19. यांत्रिकी या पदासाठी उमेदवार दहावी उत्तीर्ण व आयटीआय यांत्रिकी विद्युत ऑटोमोबाईल यापैकी एक प्रमाणपत्र धारण केलेला असावा.

20. रिंगमन पदासाठी उमेदवार दहावी उत्तीर्ण व अवजड वाहन चालन परवाना आणि एक वर्षाचा अनुभव असावा.

21. वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक या पदासाठी उमेदवार पदवीधर असावा.

22. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा या पदासाठी उमेदवार b.com व त्याला तीन वर्षाचा अनुभव असावा.

23. विस्तार अधिकारी कृषी या पदासाठी उमेदवार कृषी पदवी किंवा समतोल्य पात्रता धारण केलेला असावा.

24. विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या पदासाठी उमेदवार विज्ञान कृषी वाणिज्य किंवा  शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित सांख्यिकी विषयासह पदवी धारण केलेला असावा.

25. विस्तार अधिकारी शिक्षण या पदासाठी उमेदवार पन्नास टक्के गुणासह बी ए बी एस सी बी कॉम किंवा बी एड आणि तीन वर्षाचा अनुभव असावा.

26. विस्तार अधिकारी पंचायत या पदासाठी उमेदवार विधी द्वारे स्थापित विद्यापीठाची पदवी धारण करणारा असावा.

27. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदासाठी उमेदवार दहावी उत्तीर्ण स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्स किंवा संतुलन किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा डिप्लोमा पदवी तर असावा zilla Parishad Bharti 2023.

28. लघुलेखक उच्च श्रेणी या पदासाठी उमेदवार दहावी उत्तीर्ण इंग्रजी किंवा मराठी लघुलेखन 120 शब्दप्रतिमिनीट इंग्रजी टंकलेखन 40 शब्द प्रति मिनिट व मराठी 30 शब्द प्रतिमिनिट.

 

जिल्ह्यानुसार पद व पदाची संख्या(zilla Parishad Bharti 2023)

 1. अहमदनगर 937
 2. अकोला 284
 3. अमरावती 653
 4. छत्रपती संभाजीनगर 432
 5. बीड 568
 6. भंडारा 320
 7. बुलढाणा 499
 8. चंद्रपूर 519
 9. गडचिरोली 581
 10. गोंदिया 339
 11. हिंगोली 204
 12. जळगाव 626
 13. कोल्हापूर 728
 14. लातूर 476
 15. नागपूर 557
 16. नांदेड 628
 17. नंदुरबार 475
 18. नाशिक 1038
 19. उस्मानाबाद 453
 20. पालघर 991
 21. परभणी 301
 22. पुणे 1000
 23. रायगड 840
 24. रत्नागिरी  715
 25. सांगली 754
 26. सातारा 972
 27. सिंधुदुर्ग ३३४
 28. सोलापूर 674
 29. ठाणे 225
 30. वर्धा 371
 31. वाशिम 242
 32. यवतमाळ 875

 

वय

दिनांक 25 ऑगस्ट 2023 रोजी उमेदवाराचे खालील प्रमाणे वय असणे आवश्यक आहे.

1. आरोग्य सेवक महिला उमेदवाराचे वय 18 ते 42 वर्ष असावे

2. आरोग्य सेवक महिला मागास प्रवर्ग या उमेदवार किमान 18 ते कमल 45 वर्ष चा असावा

3. आरोग्य सेवक पुरुष उमेदवार किमान 18 ते कमाल 47 वर्ष चा असावा

4. पर्यवेक्षिका उमेदवार किमान 21 वर्ष ते कमाल 40 वर्षे या वयोगटातला असावा.

5. वरील पदे सोडता इतर सर्व पदांसाठी उमेदवार किमान 18 ते कमाल 40 वर्ष या वयोगटातला असावा.

मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 05 वर्ष सवलत असेल.

 

नोकरी ठिकाण :- संपूर्ण महाराष्ट्र

zilla Parishad Bharti 2023

फीस

1. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारासाठी 1000 रुपये.

2. मागासवर्गीय अनाथ या प्रवर्गातील उमेदवारासाठी 900 रुपये असेल.

3. माजी सैनिकांसाठी कोणतेही प्रकारची फीस नाही.

 

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख:- 25 ऑगस्ट 2023

Zilla Parishad Bharti 2023

जाहिरात पाहण्यासाठी:-  येथे क्लिक करा

 

अधिकृत वेबसाईट पाहण्यासाठी:-  येथे क्लिक करा

 

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी :- येथे क्लिक करा 

 

Total seats 18641

Post name (zilla Parishad Bharti 2023)

1. Health Supervisor

2. Health care men

3. Women health workers

4. Drug Manufacturing Officer

5. Contract Gram Sevak

6. Junior Engineer Civil

7. Junior Engineer Electrical

8. Junior Engineer Mechanical

9. Junior Draftsman

10. Junior Mechanics

11. Junior Accounts Officer

12. Junior Assistant Clerk

13.Junior Assistant Accounts

14. wiring

15. attachment

16. Supervisor

17. Livestock Supervisor

18. Laboratory Technician

19. Mechanics

20. Ringman

21. Senior Assistant Clerk

22. Senior Assistant Accounts

23. Extension Officer Agriculture

24. Extension Officer Statistics

25. Extension Officer Panchayat

26. Extension Officer Education

27. Civil Engineering Assisted Construction Irrigation

28. Short Writer High Grade

 

Educational Qualificationzilla  Parishad Bharti 2023

1. Candidates for the post of Health Supervisor should be Bachelor in Science, Multipurpose Health Worker with twelve months course.

2. Candidates for the post of Arogya Sevak Purush should have passed 10th.

3. Candidates for the post of Arogya Sevak Women should be Assistant Proposer and registered with Maharashtra Paricharya Parishad.

4. Candidates for the post of Pharmaceutical Manufacturing Officer should have done D.PHARM or B PHARM.

5. Candidates for the post of Contract Gram Sevak should have passed 12th with 60% marks and passed Engineering Diploma or BWS or Agriculture Diploma.

6. Candidates for the post of Junior Engineer Civil should have passed Degree or Diploma in Civil Engineering.

7. Candidates for the post of Junior Engineer Electrical should have passed Degree or Diploma in Electrical Engineering.

8. Candidates for the post of Junior Engineer Mechanical should have passed Degree or Diploma in Mechanical Engineering.

9. Candidates for the post of Junior Draftsman should have passed 10th or should have done Architectural Drafting course.

10. For the post of Junior Mechanic, the candidate should have completed a course in Mechanical Engineering of Technical Education Department and have five years of experience.

11. Candidates for the post of Junior Accounts Officer should be Graduate with five years experience.

12. Candidates for the post of Junior Assistant Clerk should have passed 10th and should be Marathi and English typist at 30 words per minute.

13. Candidates for the post of Junior Assistant Accounts should have passed 10th and Marathi Typing should be 30 words per minute.

14. Candidates for the post of Telegraphist should hold a Diploma in Telegraphy.

15. Candidates for the post of Jodari should have 4th pass and have two years experience.

16. Candidates for the post of Supervisor should hold one of Sociology Home Department Education Child Development Nutrition Degree.

17. Candidates for the post of Livestock Supervisor should possess Degree in Veterinary Science or equivalent qualification.

18. Candidates for the post of Laboratory Technician should hold one of the Degrees in Physics Chemistry Biology Zoology Microbiology.

19. Candidates for the post of Mechanic should have passed 10th and must have one of the certificates of ITI Mechanical Electrical Automobile.

20. Candidates for the post of Ringman should have 10th pass and heavy vehicle driving license and one year experience.

21. Candidates for the post of Senior Assistant Clerk should be Graduate.

22. Candidates for the post of Senior Assistant Accounts should have b.com and three years experience.

23. Candidates for the post of Extension Officer Agriculture should possess Degree in Agriculture or equivalent qualification.

24. Candidates for the post of Extension Officer Statistics should possess a degree in Science Agriculture Commerce or Economics or Mathematics with Statistics as the discipline.

25. Candidates for the post of Extension Officer Education should have B.A.B.S.C.B.Com or B.Ed with fifty percent marks and three years of experience.

26. A candidate for the post of Extension Officer Panchayat should hold a degree from a university established by law.

27. Candidates for the post of Civil Engineering Assistant should have passed 10th Civil Engineering Assistant Course or Balance or Civil Engineering Degree or Diploma Degree.

28. Candidates for the post of Stenographer Higher Grade 10th Pass English or Marathi Stenography 120 words per minute English Typing 40 words per minute and Marathi 30 words per minute.

 

District wise post and number of post

1. Ahmednagar 937

2. Akola 284

3. Amravati 653

4. Chhatrapati Sambhajinagar 432

5. Beed 568

6. Bhandara 320

7. Buldhana 499

8. Chandrapur 519

9. Gadchiroli 581

10. Gondia 339

11. Hingoli 204

12. Jalgaon 626

13. Kolhapur 728

14. Latur 476

15. Nagpur 557

16. Nanded 628

17. Nandurbar 475

18. Nashik 1038

19. Osmanabad 453

20.Palghar 991

21. Parbhani 301

22. Pune 1000

23. Raigad 840

24. Ratnagiri 715

25. Sangli 754

26. Satara 972

27. Sindhudurg 334

28. Solapur 674

29. Thane 225

30. Wardha 371

31. Washim 242

32 Yavatmal 875

 

age

As on 25th August 2023, the candidate must have the following age.

1. Age of Arogya Sevak female candidate should be 18 to 42 years

2. Arogya Sevak Female Backward Category candidate should be minimum 18 to maximum 45 years

3. Aarogya Sevak Male candidate should be minimum 18 to maximum 47 years

4. Supervisor candidate should be in the age group of minimum 21 years to maximum 40 years.

5. Candidates for all other posts except above should be between minimum 18 years to maximum 40 years.

There will be relaxation of 05 years for backward category candidates.

 

Job Location All over Maharashtra

 

fees

1. 1000 for open category candidates.

2. 900 will be Rs.

3. No fee for ex-servicemen.

 

Last Date to Apply:- 25 August 2023

Zilla Parishad Bharti 2023

To view advertisement:-  Click here

 

To view the official website:- Click here

 

To apply online :- Click here

 

share kara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नवीन माहितीसाठी ग्रुप जॉईन करा