Zilla Parishad Bharti 2023! अहमदनगर जिल्हा परिषदे अंतर्गत विविध पदासाठी भरती?

 


महाराष्ट्र शासनाच्या Zilla Parishad Bharti 2023 अंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यासाठी विविध पदांसाठी भरती तरी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचे आहेत अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस 25 ऑगस्ट 2023 आहे व एकूण 937 जागांसाठी भरती आहे.

 

एकूण जागा :- 937

 

पदाचे नाव व पदानुसार संख्या Zilla Parishad Bharti 2023

1. आरोग्य सेवक (पुरुष 40%) पदासाठी 22 जागा.

2. आरोग्य सेवक (पुरुष 50% )पदासाठी 187 जागा.

3. आरोग्य परिचारिका (आरोग्य सेवक महिला) या पदासाठी  496 जागा.

4. औषध निर्माण अधिकारी या पदासाठी 21 जागा.

5. कंत्राटी ग्रामसेवक या पदासाठी 52 जागा.

6. कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य) (बांधकाम /ग्रामीण पाणीपुरवठा) या पदासाठी 32 जागा.

7. कनिष्ठ अभियंता विद्युत) या पदासाठी 01जागा.

8. कनिष्ठ आरेखक या पदासाठी 01जागा.

9. कनिष्ठ लेखा अधिकारी या पदासाठी 4 जागा.

10. कनिष्ठ सहाय्यक या पदासाठी 13जागा.

11. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या पदासाठी 16 जागा.

12. मुख्य सेविका पर्यवेक्षिका या पदासाठी 6 जागा.

13. पशुधन पर्यवेक्षक या पदासाठी 42 जागा.

14. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदासाठी 01जागा.

15. लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या पदासाठी 01जागा.

16. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा या पदासाठी 07जागा.

17. विस्तार अधिकारी ( कृषी) या पदासाठी 01 जागा.

18. विस्तार अधिकारी सांख्यिकी या पदासाठी 4 जागा.

19. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक( बांधकाम/ लघु पाटबंधारे) या पदासाठी 30 जागा.

 

वय. Zilla Parishad Bharti 2023

1. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारासाठी किमान 18 व कमाल 40 वर्ष एवढे वय असावे.

2. मागासवर्गीय उमेदवार या प्रवर्गातील उमेदवारासाठी किमान 18 वर्ष व कमाल 45 वर्ष एवढे वय असावे.

3. दिव्यांग उमेदवार प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त किमान 18 व कमाल 47 असावे.

4. अंशकालीन उमेदवार किमान 18 व कमाल 57 असावे.

5. माजी सैनिक दिव्यांग किमान 45 व कमाल 47 असावे.

6. खेळाडू व अनाथ किमान 18 व कमाल 45 असावे.

7. स्वातंत्र्य सैनिक पाल्य कर्मचारी शासकीय जिल्हा परिषद कर्मचारी किमान 18 व किमान 47 असावे.

संवर्गनिहाय वयोमर्यादा

1.. आरोग्य सेवक महिला खुला प्रवर्गासाठी किमान 18 व कमाल 42 असावे.

2. आरोग्य सेवक महिला मागास प्रवर्ग किमान 18 व कमाल 45 असावे.

3. आरोग्य सेवक पुरुष 50% किमान 18 व कमाल 47 वर्ष असावे.

4. पर्यवेक्षिका सरळ सेवा किमान 21 व कमल 40 मागासवर्ग 45 असावे.

 

फी.

1. खुला प्रवर्ग 1000.रुपये.

2. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व अपंग उमेदवार 900 रुपये.

3. माजी सैनिकाला कोणत्याही प्रकारची फी नाही.

 

शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी येथे :- क्लिक करून सविस्तर पहा

 

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख:-  25 ऑगस्ट 2023

 

अधिकृत वेबसाईट:-  येथे पहा

 

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी :- येथे क्लिक करा

 

जाहिरात :- येथे पहा

 

Under Zilla Parishad Bharti 2023 of the Government of Maharashtra, Ahmednagar district is recruiting for various posts, interested and eligible candidates have to apply online.

 

Total Seats :- 937

 

Name of the post and number wise of the post (Zilla Parishad Bharti 2023)

1. 22 posts for Arogya Sevak (Male 40%) post.

2. 187 posts for Arogya Sevak (Male 50%).

3. 496 Vacancies for the post of Health Nurse (Arogya Sevak Women).

4. 21 posts for the post of Pharmaceutical Manufacturing Officer.

5. 52 posts for the post of Contract Gram Sevak.

6. 32 posts for the post of Junior Engineer (Civil) (Construction / Rural Water Supply).

7. 01 Posts for the post of Junior Engineer Electrical).

8. 01 Vacancies for the post of Junior Draftsman.

9. 4 posts for the post of Junior Accounts Officer.

10. 13 Vacancies for the post of Junior Assistant.

11. 16 Vacancies for the post of Junior Assistant Accounts.

12. 6 Vacancies for the post of Chief Maid Supervisor.

13. 42 posts for the post of Livestock Supervisor.

14. 01 Vacancy for the post of Laboratory Technician.

15. 01 post for the post of Stenographer (Higher Grade).

16. 07 Posts for the post of Senior Assistant Accounts.

17. 01 vacancy for the post of Extension Officer (Agriculture).

18. 4 vacancies for the post of Extension Officer Statistics.

19. 30 Vacancies for the post of Civil Engineering Assistant (Construction/ Minor Irrigation).

 

age

1. Age should be minimum 18 years and maximum 40 years for open category candidates.

2. Backward category candidates Minimum age should be 18 years and maximum age should be 45 years.

3. Handicapped candidate should be project affected and earthquake affected minimum 18 and maximum 47.

4. Part time candidate should be minimum 18 and maximum 57.

5. Ex-Serviceman Disability should be minimum 45 and maximum 47.

6. Athletes and orphans should be minimum 18 and maximum 45.

7. Freedom Fighter Child Staff Government Zilla Parishad Staff should be minimum 18 and minimum 47.

Category wise age limit

1. Minimum 18 and Maximum 42 for Arogya Sevak Female Open Category.

2. Arogya Sevak Female Backward Category should be minimum 18 and maximum 45.

3. Arogya Sevak Male 50% should be minimum 18 and maximum 47 years.

4. Supervisor direct service should be minimum 21 and Kamal 40 Backward class 45.

 

fee.

Zilla Parishad Bharti 2023

1. Open Category 1000.Rs.

2. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Handicapped Candidates Rs.900.

3. No fee of any kind to ex-servicemen.

 

To see educational qualification here :- Click here to see details

 

Last Date to Apply:- 25 August 2023

Zilla Parishad Bharti 2023

Official Website:- Check here

 

To apply online :- Click here

 

Advertisement :- Check here

 

share kara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नवीन माहितीसाठी ग्रुप जॉईन करा